Privacy Statement Dukenburg Taxicentrale V.O.F.

Dukenburg Taxicentrale vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk en daarom zorgt Dukenburg Taxicentrale ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden behandeld, zodat uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd.

Hieronder wordt uitgelegd hoe Dukenburg Taxicentrale omgaat met de verkregen persoonsgegevens en hoe de website 
www.taxinijmegendukenburg.nl (hierna: de “website”) gebruik maakt van cookies.

Waar hieronder wordt gerefereerd aan “DTC” worden daarmee bedoeld Dukenburg Taxicentrale en tevens alle aan Dukenburg Taxicentrale gelieerde partijen en aangesloten taxiondernemers.

DTC verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn. DTC kan hiermee haar diensten verder verbeteren om deze nog beter aan te laten sluiten op uw behoeften. Ook zullen er gegevens worden bijgehouden voor statistieken en heeft DTC gegevens nodig om te kunnen voldoen aan de verplichte vereisten.

Om u onze diensten te kunnen aanbieden, werkt DTC nauw samen met derde partijen, alsmede partijen die DTC helpen bij het ondersteunen van de onderneming, zoals het onderhouden en optimaliseren van de software, IT-infrastructuur en beveiliging.

Van wie verzamelt DTC (persoons)gegevens?

DTC verzamelt (persoons)gegevens van:

 1. Gasten/passagiers die taxiritten afnemen;
 2. Zakelijke klanten en werkgevers;
 3. Websitebezoekers;
 4. Werknemers en sollicitanten;
 5. Aangesloten taxiondernemers en hun werknemers.

Hoe verzamelt DTC persoonsgegevens van u?

DTC verzamelt persoonsgegevens van u in onder meer de volgende situaties:

 1. Wanneer u telefonisch contact opneemt met DTC;
 2. Wanneer u diensten van DTC wenst af te nemen of afneemt;
 3. Wanneer u met DTC een overeenkomst sluit;
 4. Wanneer u contact opneemt met DTC, bijvoorbeeld per e-mail of via een Contactformulie/reserveringsformulier;
 5. Wanneer u de DTC-website bezoekt;
 6. Wanneer u social media kanalen volgt van DTC of een review plaatst over DTC op een review platform.

Rechtsgrond en doeleinden van verwerking van gegevens

Overeenkomsten met DTC
De gegevens die u in het kader van een overeenkomst aan DTC verstrekt, gebruikt DTC om deze overeenkomst met u uit te voeren, daarnaast gebruikt DTC de informatie voor persoonsgerichte productinformatie en om u te informeren over zaken die verband houden met deze overeenkomst. DTC gebruikt de verstrekte persoonsgegevens tevens om de dienstverlening te verbeteren, zoals het verkorten van aanrijdtijden en het beschikbaar stellen van taxi’s. Het uitvoeren van een taxirit via DTC is een voorbeeld van een overeenkomst.

Contact met DTC
Wanneer u contact opneemt met DTC om een taxi te bestellen of DTC om informatie verzoekt, verwerkt DTC de daarvoor verstrekte persoonsgegevens om de dienst te kunnen verlenen of aan het informatieverzoek te voldoen en/of om uw vragen te beantwoorden.

Website bezoek
Op de website worden algemene bezoekgegevens en klikgedrag bijgehouden, zodat de indeling op de website verder geoptimaliseerd kan worden en de informatieverschaffing verbeterd kan worden. Daarnaast kunnen er tijdens het gebruik van de website cookies worden geplaatst op uw computer, smartphone of tablet, zodat de website goed functioneert. Zie verder onder “Het gebruik van cookies” over het gebruik van cookies door DTC.

Doeleinden voor het gebruik van persoonsgegevens
DTC maakt gebruik van persoonsgegevens die u telefonisch, website of op een andere wijze aan ons hebt verschaft, voor de volgende doeleinden:

(i) Om uitvoering te geven aan overeenkomsten tussen u en DTC, het uitvoeren van taxiritten, eventueel via externe partijen;

(ii) Beveiliging van de chauffeurs en de passagiers vindt plaats door een camera die in de taxi geplaatst kan zijn. Het is de vrije keuze en verantwoordelijkheid van de taxiondernemer om een camera in de taxi te plaatsen en te gebruiken voor de bescherming van zijn veiligheid. Er zijn zeer strenge beveiligingsmaatregelen rondom de camera ingericht. Beelden kunnen alleen bekeken worden, gedurende enkele dagen na het uitvoeren van de rit en alleen door een vordering van de politie.

(iii) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

(iv) Om de website en de diensten van DTC te analyseren, ontwikkelen en verbeteren en voor marktonderzoek;

(v) Voor andere bedrijfsmatige doeleinden, zoals gegevensanalyse, rapportages en audits;

(vi) Voor beveiliging van de website en andere producten (zoals applicaties en software) en het tegengaan van fraude en misbruik van de website en/of deze andere producten (zoals applicaties en software).

Dataminimalisatie

DTC verwerkt uw persoonsgegevens alleen indien en voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden ingezet. Uw gegevens worden door DTC niet doorverkocht. Slechts de medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot deze persoonsgegevens.

Het gebruik van cookies

Wat zijn cookies?
DTC maakt gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die tijdens het gebruik van de website op uw computer, tablet of smartphone worden aangemaakt en opgeslagen. De cookies die via de website van DTC worden geplaatst, kunnen uw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Soorten cookies
DTC maakt gebruik van functionele en analytische cookies om de dienstverlening verder te kunnen verbeteren. Hieronder wordt uitgelegd wat deze cookies zijn en wat DTC met deze cookies doet. 

Functionele cookies
De functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert en u bijvoorbeeld uw accountinformatie kunt inzien.

Analytische cookies
DTC maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Het adres van uw computer (IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op de door Google beheerde servers. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie.

Er is een cookie opt-out beschikbaar voor deze analytische cookies. Meer informatie hierover kunt u lezen via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Weigeren cookies
Het gebruik van de cookies is optioneel. Wanneer u dit niet wilt, kunt u de instellingen van uw browser hiervoor aanpassen. U kunt ook altijd geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer, tablet of smartphone.

U kunt onder andere dit stappenplan van de consumentenbond raadplegen: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen

Beveiliging

DTC hanteert een beveiligingsniveau voor het verwerken van persoonsgegevens dat binnen de mogelijkheden van de huidige technieken voldoende moet zijn om ongeautoriseerde toegang, wijziging, publicatie of verlies van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Wanneer u ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens constateert, verzoeken wij u vriendelijk om ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar: info@taxinijmegendukenburg.nl.

Toestemming

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan hierboven beschreven, tenzij u daar uw toestemming voor heeft gegeven of dat DTC de gegevens volgens een wettelijke verplichting de gegevens moet verwerken. In alle gevallen waarin u voor een bepaalde gegevensverwerking toestemming hebt gegeven, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat DTC u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U kunt uw gegevens ten alle tijden bij DTC opvragen of DTC verzoeken deze te wijzigen of te verwijderen via het e-mailadres info@taxinijmegedukenburg.nl. Voor sommige persoonsgegevens kan het zo zijn dat DTC wettelijk verplicht is deze te bewaren. Voor deze persoonsgegevens geldt dat DTC deze niet op uw verzoek kan wijzigen en/of verwijderen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over de Privacy Statement en de wijze waarop DTC uw gegevens gebruikt, kunt u een e-mail sturen naar info@taxinijmegendukenburg.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop de gegevens worden verwerkt. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derden

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij:

 1. Dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverlening door DTC;
 2. DTC op grond van een wettelijke verplichting of in een noodgeval gehouden is persoonsgegevens door te geven aan overheidsinstanties; of
 3. Indien er een reorganisatie of overdracht van bedrijfsactiviteiten plaatsvindt bij DTC met als gevolg dat DTC persoonsgegevens moet overdragen aan een andere organisatie.

DTC maakt met derde partijen goede afspraken over de beveiligingseisen met betrekking tot uw persoonsgegevens en leggen deze contractueel vast.

Privacy policy derden

Op de website van DTC treft u een aantal links aan naar externe websites. DTC kan geen verantwoordelijkheid dragen op de manier waarop deze externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor de privacy policy van de externe website die u bezoekt.

Bewaartermijn

DTC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Google Analytics

Binnen de website/webshop worden Google Analytics cookies gebruikt. Hiervoor is een bewerkersovereenkomst met Google gesloten in lijn met de AVG wetgeving. In dit kader is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd voor uw privacy. De optie 'gegevens delen' in Google Analytics is uitgezet.

Contactgegevens DTC

Als u vragen heeft over deze privacy policy, neem dan contact op met DTC, hieronder vindt u onze gegevens.

Naam: Dukenburg Taxicentrale
Adres: Heeskesacker 1023, 6546 JA Nijmegen
E-mailadres: info@taxinijmegendukenburg.nl

Wijzigingen

Deze privacy policy kan ten alle tijden worden gewijzigd. De meest actuele privacy policy kunt u vinden op de website.