Twee Nijmeegse taxiverenigingen samen verder als VTN

13-07-2016

Nijmegen kende de afgelopen jaren twee taxiverenigingen: de VKTN en VTN. De betrokkenen realiseerden zich echter dat samen optrekken meer voordelen biedt dan onderling strijd leveren. Daarom is de Nijmeegse opstapmarkt nu weer echt verenigd in VTN.

VTN ontstond een jaar of drie geleden toen een deel van de leden van VKTN zich van die organisatie afsplitste. De meningsverschillen waren daarmee echter niet uit de wereld, en met twee clubs bleek het ook een stuk lastiger om bijvoorbeeld bij de gemeente Nijmegen vooruitgang te boeken in belangrijke kwesties.

“Vijf jaar geleden is de VKTN opgericht. Als vervolgens uit die ene vereniging een tweede onstaat, kun je wel uittekenen dat dit uit onvrede met elkaar gebeurt”, aldus VTN-secretaris Mirko Hofman van Taxi Hofman. “De laatste jaren hebben we elkaar vooral dwarsgezeten en bestreden. En dan kun je eigenlijk weinig betekenen voor je leden. De gemeente vond ook dat wij er eerst maar eens met elkaar uit moesten komen voordat er verder kon worden gepraat over het beleid voor de Nijmeegse taxibranche. Daarom hebben we de koppen bij elkaar gezet en een streep onder het verleden gezet, zodat we samen kunnen werken aan een gezonde toekomst.”

Meer standplaatsen

Hofman geeft aan dat de Nijmeegse taxibedrijven elkaar te hard nodig hebben om onderling verdeeld te zijn. “Nu naar schatting 95 procent van de opstapmarkt in de stad weer door één organisatie wordt vertegenwoordigd, kan er bijvoorbeeld worden ingezet op meer en betere standplaatsen dan er nu beschikbaar zijn. En het idee is dan dat deze uitsluitend toegankelijk zijn voor leden van VTN. Zo gaat het ook al jaren met de Vierdaagsefeesten, ook binnenkort weer. Wij zouden dat beleid graag hele jaar toegepast zien, maar daar zal eerst het hele politieke traject voor moeten worden doorlopen en dat kost nu eenmaal tijd.”

Wel is de Nijmeegse taxibranche met één vereniging nu echt in staat om dat traject in te gaan. Eensgezindheid en schaalvoordeel openen wellicht ook andere deuren, denkt Hofman. “We kunnen nu mogelijk hogere doelen gaan stellen. Zou het niet interessant zijn om als grote club van vooral zelfstandig rijdende chauffeurs eens in te schrijven op een aanbesteding? Zo ver zijn we nog lang niet, maar nu we één geheel zijn ontstaan er wel veel meer mogelijkheden.”