Taxivervoer op gele kentekenplaten blijft illegaal

27-01-2016
dijksma

Nieuwe diensten zoals UberX, Abel en Blablacar worden niet belemmerd door de taxiwet. Er is dan ook geen noodzaak om experimenten te houden of de taxiwet aan te passen, bijvoorbeeld om taxivervoer op gele kentekenplaten mogelijk te maken. Wel wordt

Nieuwe diensten zoals UberX, Abel en Blablacar worden niet belemmerd door de taxiwet. Er is dan ook geen noodzaak om experimenten te houden of de taxiwet aan te passen, bijvoorbeeld om taxivervoer op gele kentekenplaten mogelijk te maken. Wel wordt de maximale vergoeding voor vrijwilligers in het personenvervoer opgehoogd tot de algemeen geldende maximale vergoeding van 1800 euro per jaar. Dat meldt staatssecretaris Sharon Dijksma woensdagochtend aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar riep de Tweede Kamer via Duco Hoogland (PvdA) en Barbara Visser (VVD) het kabinet nog op om experimenten in het taxivervoermogelijk te maken, bijvoorbeeld door het loslaten van de plicht om met blauwe kentekenplaten te rijden. Hierdoor moesten diensten zoals UberPop ruim baan krijgen (taxivervoer door particulieren). De Kamer wilde zo inzicht krijgen in de effecten van het loslaten van de taxiregelgeving op de taximarkt. Maar daar hoeft de taxibranche niet meer voor te vrezen.

Taxiwet

De afgelopen maanden heeft IenM partijen op te roepen om ideeën in te sturen waarbij sprake zou zijn van een belemmering van de taxiwet. “De beoordeling van de ideeën levert een aantal belangrijke inzichten op”, meldt Dijksma. “Het voornaamste is dat het merendeel van de ideeën niet stuit op belemmeringen in de taxi- en OV-regelgeving.”

Er zijn in Nederland het afgelopen jaar innovatieve en concurrerende taxidiensten bijgekomen die beneden het gangbare tarief en op innovatieve wijze taxivervoer aanbieden, ook in grote steden.

UberX

Dijksma: “Bijvoorbeeld Abel, UberX en Gogido. Deze passen in principe volledig binnen de huidige kaders. Dat geldt ook voor het gros van de ingediende ideeën, zoals vervoer van eigen leerlingen of patiënten zonder taxivereisten, of het combineren van taxivervoer met goederenvervoer.”

Voor zover er belemmeringen zijn, doen deze zich veelal voor in de manier waarop de concessies van taxi(doelgroepen-)vervoer en OV zijn vormgegeven, zegt de staatssecretaris.  “Er zijn hierin volop mogelijkheden om, in overleg tussen concessieverlener en concessiehouder, experimenten mogelijk te maken.”

ANWB Automaatje

Dit blijkt volgens ook ook uit de praktijk: er wordt volop geëxperimenteerd met uiteenlopende vervoersinitiatieven in regio’s. Bijvoorbeeld de haltetaxi in de provincie Zeeland, de Texelhopper op Texel, de wensbus in Limburg, het Automaatje initiatief van de ANWB, het Samobiel initiatief in de provincie Friesland of met concessieoverstijgend busvervoer.

Daar waar het reguliere OV of taxivervoer niet langer rendabel is, komen vrijwilligersinitiatieven op om in te spelen op de mobiliteitsvraag. “Dergelijke initiatieven uit de samenleving, die vaak precies aansluiten bij de reizigersbehoefte, zijn welkom”, vindt Dijksma.

Vrijwilligersvervoer

“Vrijwilligersvervoer is daarom tot een bepaalde grens uitgesloten van de taxiregelgeving in de Wet Personenvervoer 2000. Initiatieven in de sfeer van deeleconomie vallen ook onder deze zogeheten regelvrije ruimte in de WP 2000. De opkomst van innovatieve (deel)platformen als BlaBlacar, ANWB-automaatje of Snappcar ondervinden om die reden dan ook geen belemmering van de Nederlandse taxiregelgeving.”

Naar aanleiding van de ingediende ideeën is gebleken dat de maximale onkostenvergoeding voor vrijwilligers in het personenvervoer substantieel lager is dan de onkostenvergoeding in andere sectoren. De huidige maximale onkostenvergoeding per vrijwilliger van € 181,51 wordt daarom gelijk getrokken met de hoogte van de algemeen geldende belastingvrije voet voor vrijwilligers: €1.500,00 per jaar.

Onkostenvergoeding

“Daarmee is tevens de regelvrije ruimte opgerekt; pas boven deze grens dienen ook vrijwilligers aan de vereisten voor taxi te voldoen”, licht Dijksma toe. “Daarnaast wordt de maximale onkostenvergoeding voor vrijwilligersorganisaties losgelaten. Het wijzigen van de ‘Regeling onkostenvergoedingen vrijwilligers personenvervoer per auto’ op bovenstaande punten kan medio 2016. De effecten van de wijzigingen zullen nauwlettend worden gevolgd. In de tweede helft van 2017 worden deze opgetekend in een evaluatie.”

Onlangs zijn er diverse wijzigingen van de taxiwet ingegaan, waardoor de lasten verminderd zijn voor de sector. Volgens Dijksma bespaart de taxibranche 10 miljoen euro per jaar door de maatregelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de afschaffing vakbekwaamheid taxi-ondernemer, vrijstelling aanwezigheid fysiek vergunningbewijs, omzetting plicht verstrekken ritbewijs naar aanbieden ritbewijs, en een aantal zaken waardoor apps als Uber binnen de wet kunnen werken. Zoals het aanbieden van een elektronisch ritbewijs bij besteld vervoer.

Uber

Overigens overtreedt Uber nog altijd op één onderdeel regelmatig de taxiwet en daar is geen verandering in gekomen. Het is nog altijd niet toegestaan om een ritprijs te berekenen via een app. De uitzondering van de taximeterplicht geldt alleen als er vooraf een vaste prijs is overeengekomen, bijvoorbeeld zoals Abel wel doet. Als er tijdens de rit een prijs wordt berekend, moet dat nog altijd via een goedgekeurde taximeter gaan.

Verder kondigt Dijksma aan dat de evaluatie van de Boordcomputer Taxi na 1 juli 2016 van start gaat en begin 2017 naar de Kamer gestuurd zal worden. “In de evaluatie worden de bereikte resultaten met de bct ook vergeleken met eventuele alternatieve instrumenten. Alternatieve instrumenten waarmee dezelfde doelen als met de bct kunnen worden bereikt zijn niet uitgesloten.”

Evaluatie TTO

Ook de evaluatie van de TTO-wetgeving zal begin 2017 gepresenteerd worden. De evaluatie van de huidige tariefstructuur wordt dit jaar nog verwacht. Belangrijkste vraag hierbij is of de huidige maximumtarieven beperkend zijn voor een goede marktwerking.

Al met al verandert er niet veel voor de taxisector. De staatssecretaris is duidelijk in haar overtuiging dat vrijwel alle innovaties binnen de huidige taxiwet zeer goed mogelijk zijn. “We zijn gerustgesteld”, zegt KNV Taxi-secretaris Hubert Andela.

Lobby

Over de ruimere vergoeding voor vrijwilligers in het personenvervoer, maakt de branchevereniging zich niet zo’n zorgen. “We verwachten niet dat het vrijwilligersvervoer door deze maatregel een vlucht zal nemen. In de praktijk hielden veel partijen zich er toch niet aan. De vergoeding wordt gelijkgetrokken met andere sectoren, dat kunnen we begrijpen. De werkelijkheid zal hierdoor niet veranderen. We zijn blij dat de staatssecretaris in ieder geval niet heeft geluisterd naar de lobby van UberPop om alle regels los te laten. Want daar zou uiteindelijk niemand beter van worden. Ook de reiziger niet.”

Bron