‘Afschaffen BPM-regeling taxi-ondernemers ondoordacht plan’

19-10-2017

Het nieuwe kabinet wil de BPM-teruggaaf voor ondernemers afschaffen. Dat kan voor deze ondernemers een flinke streep door de rekening betekenen. Brancheorganisatie KNV is niet blij met het plan en kan alleen maar gissen naar de reden voor het besluit

Wie zijn auto voor 90 procent of meer voor taxivervoer gebruikt, kan deze BPM van de Belastingdienst terugkrijgen. Maar de nieuwe coalitie van VVD, D66, CDA en CU wil deze teruggave de komende jaren gefaseerd gaan afschaffen. In het Regeerakkoord ontbreekt een verdere toelichting op deze maatregel. Hubert Andela licht het standpunt van KNV over deze maatregel toe.

Het nieuwe kabinet wil de BPM-teruggaaf voor taxichauffeurs afschaffen. Wat vindt KNV daarvan?

“KNV vindt het een ondoordacht plan. Er rijden in ons land 800.000 bestelbussen die grotendeels vrijgesteld zijn van BPM. Er zijn maar zo’n 15.000 taxi-bussen, minder dan 2 procent van het totaal. Heel vreemd dus om juist de BPM-vrijstelling voor taxivoertuigen aan te pakken. Samen met de ongeveer 15.000 gewone taxi’s, die in tegenstelling tot de taxibussen gemiddeld veel kilometers maken, praat je nog steeds over een heel klein milieueffect. We gaan er tenminste van uit dat het bedoeld is als milieumaatregel. Bovendien hebben grote steden, voor verbetering van de luchtkwaliteit, bijna allemaal al beleid om taxi’s met minder of geen uitstoot te verplichten of voorrang te geven.”

Het besluit is zonder verdere toelichting meegedeeld in het regeerakkoord. Weten jullie waarom het nieuwe kabinet hiervoor kiest?

“Nee, dat weten we niet. Er zou juist een evaluatie starten van deze regeling. Die moet namelijk verplicht om de tien jaar worden gedaan. Maar we denken dus dat ‘vergroening’ de achterliggende gedachte is. Onder dat kopje staat het tenminste in het regeerakkoord. Het argument ‘vergroening’ als zodanig is best te begrijpen, maar rechtvaardigt niet het in één klap afschaffen van deze belastingfaciliteit. Pak dan alle BPM-vrijgestelde voertuigen aan – dus ook de ambulances, OV-bussen, brandweerauto’s, vrijwilligers-rolstoelbussen, enzovoorts. Als je dat zou doen, bespaar je tenminste ook op de uitvoeringskosten bij de overheid. Alleen maar één sector er tussenuit halen, zet geen zoden aan de dijk als het gaat om vermindering van het aantal ambtenaren dat werkt aan de BPM-vrijstellingsregeling.”

Welke gevolgen heeft het afschaffen van de BPM-regeling voor taxi-ondernemers?

“Taxi-ondernemers gaan behoorlijk veel duurder uit zijn bij de aanschaf van nieuwe voertuigen. Het verschilt sterk om wat voor soort taxivervoer het gaat. Vervoer van consumenten zal waarschijnlijk ‘maar’ ongeveer 5 procent duurder worden, omdat gewone taxi’s veel kilometers maken en nieuwe auto’s door de lage uitstootnormen niet zo’n hoge BPM meer hebben. Deze bedraagt zo’n 4.000 tot 5.000 euro.Taxibussen zijn zwaarder en hebben zwaardere motoren, dan kan de BPM oplopen tot 30.000 euro. En omdat die voertuigen, vaak leerlingenvervoerbussen of rolstoelbussen, relatief weinig kilometers per jaar maken, praat je over kostenstijgingen per kilometer van wel 15 à 18 procent.”

“Met name taxibussen rijden voornamelijk zorgvervoer. Juist dat vervoer zou dus met de grootste kostenstijgingen te maken krijgen. Gemeenten, zorginstellingen en zorgverzekeraars gaan dus tientallen miljoenen per jaar meer kwijt zijn, of er moet gesneden worden in de voorzieningen voor mensen die op dit vervoer zijn aangewezen. Andere smaken zijn er helaas niet.”

Wat doet KNV om deze maatregel te voorkomen, en hoe realistisch is het dat dit lukt?

“KNV heeft gebruikersorganisatie IederIn, de vereniging van zorginstellingen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) uitgelegd wat hun leden en cliënten en de vervoerders boven het hoofd hangt. We zullen ook Kamerleden uitleggen wat de consequenties zijn van het onverhoopt doorzetten van dit kabinetsplan. We hopen dat er op die manier door het nieuwe kabinet nog eens goed over wordt nagedacht.”

Hetzelfde geldt eigenlijk voor de voorgenomen verhoging van het lage BTW-tarief: kun je als KNV hier nog iets tegen doen, en zo ja, wat?

“KNV is aangesloten bij VNO-NCW/MKB Nederland. Samen met andere sectoren zetten we de argumenten tegen een BTW-verhoging op een rij. De oppositie in de Tweede Kamer is ook tegen de BTW-verhoging. In z’n eentje zal KNV dit kabinetsplan zeker niet tegen kunnen houden. We gaan zien of er alles bij elkaar genoeg weerstand in de maatschappij is tegen dit plan. Het maakt deel uit van een totale belastinghervorming, dus het nieuwe kabinet zal zich waarschijnlijk op dit front niet zo snel gewonnen geven.”

Bron