Administratie Uber gebruikt voor belastingcontrole UberPop-chauffeurs

05-04-2015
taxi uber inval

Administratie Uber gebruikt voor belastingcontrole UberPop-chauffeurs

UberPop-chauffeurs die hun inkomsten over 2014 niet hebben opgegeven aan de belastingdienst, kunnen in de problemen komen. De Belastingdienst gaat met de Inspectie ILT in overleg zodat de in beslag genomen gegevens gebruikt kunnen worden bij het toezicht op het nakomen van de fiscale verplichtingen. Dat meldt staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer. Want volgens de Belastingwet moeten UberPop-chauffeurs als ondernemer ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en 6% BTW en inkomstenbelasting afdragen over hun omzet. Ongeacht of ze een taxivergunning hebben of niet.

“Zelfstandig opererende personen die zich richten op het tegen betaling vervoeren van personen, worden voor de btw-heffing aangemerkt als ondernemer en moeten over de ontvangen vergoeding 6% btw afdragen”, liet het kabinet eerder al weten.

Btw-nummer

Dat betekent dat alle UberPop-chauffeurs zich zullen moeten registreren bij de KvK om zo een btw-nummer te kunnen ontvangen. En dat ze makkelijk zijn op te sporen indien ze taxivervoer verrichten zonder daarvoor een geldige vergunning te hebben.

De brief van Wiebes komt als reactie op de ingediende Kamervragen van Farshad Bashir (SP). Hij heeft sterke vermoedens dat Uber structureel de belasting ontduikt met UberPop. Het gaat dan met name om het niet afdragen van de BTW en het ontduiken van de sociale premies. Het Kamerlid vermoedt dat er sprake is van een verkapt dienstverband en vroeg om opheldering aan de staatssecretaris.

Taxiwet

Wiebes kan echter niet op individuele gevallen ingaan vanwege geheimhouding die is opgelegd in de belastingwet. Maar hij bevestigt dat er fiscale verplichtingen gelden voor autobezitters die hun auto als taxi gebruiken en hier inkomsten mee genereren. “Deze verplichtingen staan los van het al dan niet in strijd handelen met de Taxiwet”, aldus Wiebes.

Overigens moet de Belastingdienst wel eerst de aangiftes inkomstenbelasting van de UberPop-chauffeurs afwachten, voordat er handhavend opgetreden kan worden. Want als zij hun inkomsten gewoon opgeven en zowel BTW als inkomstenbelasting afdragen, is er wat de Belastingdienst betreft geen probleem.

Administratie

“Wel kan er bij individuele belastingplichtigen een boekenonderzoek plaatsvinden om te onderzoeken of zij alle inkomsten die zij als ondernemer of resultaatgenieter hebben genoten, in hun aangifte hebben opgenomen”, licht Wiebes toe. En bij het onderzoek mag ook de administratie van derden gebruikt worden, zoals die van Uber Nederland.

En op haar beurt mag de ILT weer gebruikmaken van gegevens van de Belastingdienst, zo blijkt uit de brief. “Een van de beleidsdoelstellingen van dit kabinet is het verbeteren en intensiveren van de samenwerking van overheidsorganisaties. Onderlinge gegevensuitwisseling vormt hierbij een krachtig instrument”, aldus Wiebes in zijn brief.